Hotel je za izbrano datumsko obdobje zaprt.
Deluje za naslednje časovno obdobje.
Od (dd/mm): 01/05
Do (dd/mm): 15/10